B. PENATAAN TATA LAKSANA

Untuk membuka file-file tentang komponen-komponen Area Pentaan Tata Laksana, silahkan klik.

  1. Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama
  2. E-Office
  3. Keterbukaan Informasi Publik

 

DAFTAR NAMA SOP BIDANG KURIKULUM,KESISWAAN,SARPRAS,HUMAS DAN TATA USAHA

NO NOMOR SOP NAMA SOP
1 B.003/Ma.11.59/OT.01.3/1/2020 SOP Agenda dan Jadwal Kegiatan Kamad
2 B.003.1/Ma.11.59/OT.01.3/1/2020 SOP Ceramah Kamad
3 B.003.2/Ma.11.59/OT.01.3/1/2020 SOP Pelayanan Tamu Kamad
4 B.003.3/Ma.11.59/OT.01.3/1/2020 SOP Pendampingan Kakanwil Kunjungan Daerah
5 B.003.4/Ma.11.59/OT.01.3/1/2020 SOP Penyampaian Pesan dari Kakanwil
6 B.003.5/Ma.11.59/OT.01.3/1/2020 SOP Latihan Upacara
7 B.003.6/Ma.11.59/OT.01.3/1/2020 SOP Penerimaan Fax
8 B.003.7/Ma.11.59/OT.01.3/1/2020 SOP Penerimaan Surat Masuk
9 B.003.8/Ma.11.59/OT.01.3/1/2020 SOP Penerimaan Surat Rahasia
10 B.003.9/Ma.11.59/OT.01.3/1/2020 SOP Surat Keluar Kepala Tata Usaha
11 B.003.10/Ma.11.59/OT.01.3/1/2020 SOP Surat Keluar Kamad
12 B.003.11/Ma.11.59/OT.01.3/1/2020 SOP Mengagendakan Kegiatan Kamad
13 B.003.12/Ma.11.59/OT.01.3/1/2020 SOP Ceramah Kamad
14 B.003.13/Ma.11.59/OT.01.3/1/2020 SOP Pelayanan Tamu
15 B.003.14/Ma.11.59/OT.01.3/1/2020 SOP Pesan dan Perintah Khusus
16 B.003.15/Ma.11.59/OT.01.3/1/2020 SOP Surat Dinas Eksternal (Keluar)
17 B.003.16/Ma.11.59/OT.01.3/1/2020 SOP Surat Dinas Internal (Internal)
18 B.003.17/Ma.11.59/OT.01.3/1/2020 SOP Surat Dinas Masuk
19 B.003.18/Ma.11.59/OT.01.3/1/2020 SOP Upacara Bendera
20 B.003.19/Ma.11.59/OT.01.3/1/2020 SOP Pengadaan Barang dan Jasa
21 B.003.20/Ma.11.59/OT.01.3/1/2020 SOP Perbaikan Instalasi Listrik/Air
22 B.003.21/Ma.11.59/OT.01.3/1/2020 SOP Pelayanan Permintaan Barang Persediaan ATK
23 B.003.22/Ma.11.59/OT.01.3/1/2020 SOP Pelaksanaan Pembelian Barang Persediaan ATK dan Kebersihan
24 B.003.23/Ma.11.59/OT.01.3/1/2020 SOP Pelaksanaan Opname Fisik Barang Persediaan
25 B.003.24/Ma.11.59/OT.01.3/1/2020 SOP Pelaksanaan Pembelian Bahan Konsumsi Jamuan Tamu
26 B.003.25/Ma.11.59/OT.01.3/1/2020 SOP Pelayanan Tamu Pejabat Negara
27 B.003.26/Ma.11.59/OT.01.3/1/2020 SOP Perjalanan Penugasan Dinas dalam Kota/BMN
28 B.003.27/Ma.11.59/OT.01.3/1/2020 SOP Pelayanan Permintaan Konsumsi Jamuan Tamu
29 B.003.28/Ma.11.59/OT.01.3/1/2020 SOP Penyusunan Laporan Keuangan/SIMAK BMN Tingkat UAKPB
30 B.003.29/Ma.11.59/OT.01.3/1/2020 SOP Pelayanan Permohonan Pemanfaatan BMN Tingkat UAKPB
31 B.003.30/Ma.11.59/OT.01.3/1/2020 SOP Pelayanan Permohonan Penghapusan BMN Tingkat UAKPB
32 B.003.31/Ma.11.59/OT.01.3/1/2020 SOP Pelayanan Permohonan Penetapan Status Penggunaan BMN Tingkat UAKPB
33 B.003.32/Ma.11.59/OT.01.3/1/2020 SOP Pelayanan Permohonan Penatausahaan SIMAK BMN Tingkat UAKPB
34 B.003.33/Ma.11.59/OT.01.3/1/2020 SOP Penunjukan Pemegang Kendaraan Dinas
35 B.003.34/Ma.11.59/OT.01.3/1/2020 SOP Pelayanan Permohonan Penghapusan BMN yang Hilang dari UAPKB
36 B.003.35/Ma.11.59/OT.01.3/1/2020 SOP Pelayanan Surat Kuasa Sertifikat Tanah
37 B.003.36/Ma.11.59/OT.01.3/1/2020 SOP Bimbingan konseling
38 B.003.37/Ma.11.59/OT.01.3/1/2020 SOP Legalisir ijazah
39 B.003.38/Ma.11.59/OT.01.3/1/2020 SOP Evakuasi Pembelajaran
40 B.003.39/Ma.11.59/OT.01.3/1/2020 SOP LHB online
41 B.003.40/Ma.11.59/OT.01.3/1/2020 SOP Palang Merah Remaja
42 B.003.41/Ma.11.59/OT.01.3/1/2020 SOP Penerimaan Peserta Didik Baru
43 B.003.42/Ma.11.59/OT.01.3/1/2020 SOP Wali kelas
44 B.003.43/Ma.11.59/OT.01.3/1/2020 SOP Pengajuan Pelaksanaan Pengadaan Belanja Modal Revitalisasi Gedung MAN Salatiga
45 B.003.44/Ma.11.59/OT.01.3/1/2020 SOP  Pelaksanaan Pengadaan Belanja Modal Revitalisasi Gedung MAN Salatiga
46 B.003.45/Ma.11.59/OT.01.3/1/2020 SOP Kegiatan Belajar Mengajar MANSA
47 B.003.46/Ma.11.59/OT.01.3/1/2020 SOP Pembayaran Komite
48 B.003.47/Ma.11.59/OT.01.3/1/2020  SOP Pindah Peserta Didik
49 B.003.48/Ma.11.59/OT.01.3/1/2020 SOP keterangan lulus